41 op 94 voor PS in Franse Gemeenschap

BRUSSEL - Het Parlement van de Franse Gemeenschap zal 41 PS'ers tellen op 94 leden. Dat parlement bestaat uit de gekozenen voor het Waals Parlement, plus 19 leden gekozen door de Franstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad. Nu de cijfers voor die twee parlementen vaststaan, kan de samenstelling van het Parlement van de Franse Gemeenschap afgeleid worden.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen