Frank VANHECKE Vlaams Blok 44 jaar

Nationaal voorzitter Vlaams Blok, senator, Brugs gemeenteraadslid. Sedert 1996 nationaal partijvoorzitter. Gaf het Vlaams Blok een professionele structuur. Werd herverkozen als voorzitter in januari 2001. Zetelde al in het Europese Parlement van 1994 tot 2003.

© MHB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen