Agnes BRUYNINCKX-VANDENHOUDT Vlaams Blok 55 jaar

Zelfstandige. Brugs gemeenteraadslid sinds 1994. Nieuwkomer. Wil verder ijveren voor een onafhankelijk Vlaanderen en een eigen Vlaamse sociale zekerheid. Wil zich inzetten om via een eigen Vlaams tewerkstellingsbeleid een gunstig investeringsklimaat te scheppen voor meer welvaart voor alle Vlamingen.

© RR
Aangeboden door onze partners

Niet te missen