Geert BOURGEOIS CD&V/N-VA 52 jaar

Algemeen partijvoorzitter N-VA. Gemeenteraadslid, gewezen eerste schepen van Izegem, voorzitter van de Kamerfractie van de Volksunie in 1999-2000, algemeen VU-voorzitter in 2000-2001. Na de breuk tussen VU en ID algemeen voorzitter N-VA sedert 2001. Wil meer Vlaamse bevoegdheden wat moet resulteren in een beter en betrouwbaarder beleid.

© PDW
Aangeboden door onze partners

Niet te missen