Hendrik BOGAERT CD&V/N-VA 35 jaar

Federaal volksvertegenwoordiger. Eerste schepen van Jabbeke. Nieuwkomer in het Vlaams Parlement. Werd in 2003 federaal volksvertegenwoordiger als opvolger van de toenmalige partijvoorzitter Stefaan De Clerck. IJvert voor een dertiende maand kinderbijslag, het veilig stellen van de pensioenen, meer veiligheid en toekomstkansen voor de familiale land- en tuinbouw.

© VCB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen