Renaat LANDUYT SP.A-Spirit 45 jaar

Aftredend minister vice-president van de Vlaamse regering. Advocaat. Volksvertegenwoordiger sedert 1991. Maakte naam als verslaggever van de Commissie Dutroux. Van 1 tot 13 juli 1999 voorzitter van de SP.A-Kamerfractie. Daarna Vlaams minister van Tewerkstelling en Toerisme. Sedert midden 2003 ook minister vice-president. Gemeenteraadslid in Brugge.

© VCB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen