Louis BRIL VLD-Vivant 64 jaar

Bestuurder van vennootschappen. Aftredend Vlaams volksvertegenwoordiger. Sinds 2001 schepen van Ruimtelijke Ordening en van Stadskernhernieuwing in Roeselare. Federaal volksvertegenwoordiger tussen 1981 en 1995. Maakte in 1995 de overstap naar het Vlaams Parlement. Geïnteresseerd in cultuur, sport en economie.

© VCB
Aangeboden door onze partners

Niet te missen