-  Te weinig vrouwen in bedrijfsbestuur
-  Vier landen tegen IAS 39
-  Kleinhandelsverkopen in Verenigde Staten stijgen

Te weinig vrouwen in bedrijfsbestuur

Vrouwen zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in de raden van bestuur van Europese ondernemingen. Dat blijkt uit een onderzoek van de EPWN, een Europees netwerk van vrouwenorganisaties. De studie werd uitgevoerd in maart en april 2004 bij de 270 grootste Europese bedrijven. Zo is slechts 8% van de bestuursleden van de 250 grootste bedrijven in Europa een vrouw. Een kleine meerderheid (62%) van de Europese bedrijven heeft minstens een vrouw in hun raad van bestuur, terwijl amper 28% er meer dan een heeft.

De noordelijke landen van Europa scoren traditioneel het best. Noorwegen, Zweden en Finland voeren de top drie aan, met respectievelijk 22, 20 en 14% vrouwen in de raden van bestuur. De middenmoot wordt bevolkt door Duitsland (10%), Groot-Brittannië (10%), Zwitserland (9%), Nederland (7%), Oostenrijk (7%) en Frankrijk (6%). België bengelt achteraan met amper 3%. Alleen Italië doet het slechter (2%). In Duitsland en Frankrijk wordt de score wel opgesmukt doordat een belangrijk deel van de (vrouwelijke) vakbondsvertegenwoordigers automatisch in de raden van bestuur zitting heeft.

Volgens sector scoren vooral de distributie (gemiddeld 12%) en telecombedrijven (11%) goed. Daartegenover hebben voedingsbedrijven (4%) en de staalsector (1%) de meeste mannen in hun raden van bestuur. Uit de studie blijkt ook dat Europa het slechter doet dan de VS (13,6%) en Canada (10,6%).

Qua vrouwen in het topmanagement staat België met 5% op het Europees gemiddelde. De EPWN is vooral bezorgd omdat er nauwelijks beterschap merkbaar is. ,,De argumenten dat het probleem op termijn zal verbeteren, lijken onterecht'', zeggen de onderzoekers, die pleiten voor maatregelen en een cultuur waarbij vrouwen worden aangezet om carrière te maken.

(afp, belga)

Vier landen tegen IAS 39

Frankrijk, Spanje, Italië en België hebben zich gisteren uitgesproken tegen de aanvaarding van de omstreden boekhoudnorm IAS 39 door de Europese Unie. Vijftien van de 25 EU-lidstaten - Groot-Brittannië, de Scandinavische landen en de nieuwe lidstaten - spraken zich uit voor een onmiddellijke invoering van de regel. De zes andere landen gaven geen mening. De vier opponenten vrezen dat IAS 39 zal leiden tot een sterke volatiliteit van de gepubliceerde resultaten van financiële instellingen (DS 14 juni).

(reuters)

Kleinhandelsverkopen in Verenigde Staten stijgen

De Amerikaanse kleinhandelsverkopen zijn in mei met 1,2% op maandbasis gestegen, vooral dankzij de gestegen autoverkoop. Ook de aankopen van kleding droegen bij aan de stijging, evenals de gestegen prijzen voor benzine. Het cijfer voor april is herzien van -0,5% tot -0,6%. Het meicijfer was in overeenstemming met verwachting van economisten.

Gisteren werd ook bekend dat de VS in april een tekort op hun handelsbalans hebben geboekt van 48,32 miljard dollar (ruim 40 miljard euro). Dat is 3,8% minder dan in maart, toen er sprake was van een record.

(bloomberg)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig