OVERSTEKEND WILD. Slecht theater verdient rotte tomaten

IN zekere zin is het te begrijpen. De 'fatsoenlijke' Vlaamse partijen praten alleen met en onder elkaar. Over centen en procenten, over wetten die ze willen invoeren, afschaffen of wijzigen, over belastingen en wachtlijsten, over windenergie en goedkope bouwkavels, over hoe groot ze willen worden, over de coalities die ze willen breken of de partijen waarmee ze een kartel willen afsluiten.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen