BRUSSEL (belga) - Eind dit jaar wordt in Brussel een Europese denktank voor economisch beleid geïnstalleerd. Op korte termijn brengen een reeks EU-lidstaten een paar miljoen euro per jaar samen, waardoor enkele tientallen onderzoekers aan de slag kunnen.

Het voorstel voor de Europese economische denktank komt van Duitsland en Frankrijk. Beide grote EU-lidstaten (met begrotingsproblemen) ergerden zich aan het quasi-monopolie van de Europese Commissie in het verstrekken van aanbevelingen inzake economisch beleid.

Het oorspronkelijke idee is intussen ontwikkeld door de EU-ministers van Financiën. Gisteren zijn genoeg landen gevonden die willen betalen om te kunnen starten. Er wordt langzaam gestart, maar het tempo wordt op enkele jaren opgevoerd.

Zo moet tegen 2008 3,5 miljoen euro worden gestort door de overheden van de deelnemende landen. Op kruissnelheid zal België, meer bepaald de Nationale Bank, 200.000 euro per jaar inbrengen. De bedoeling is dat ook grote privé-bedrijven een flinke bijdrage leveren. Statutair zou de onafhankelijkheid van de instelling gewaarborgd worden.

De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders (MR), is in de eerste plaats blij dat de denktank in Brussel komt. Als het project lukt, krijgt Brussel meteen een van de belangrijkste economische denktanks ter wereld.