Ook voor pensioenfondsen
Tegen 2040 zal de afhankelijkheidsgraad - de verhouding tussen het aantal 64-plussers en de bevolking op beroepsactieve leeftijd - in de meeste landen verdubbelen.

Foto: Ivan Put
Wie naast zijn officiële pensioen nog een tweede pensioenpijler wil opbouwen die ook op hoge leeftijd nog financiële onafhankelijkheid kan waarborgen, moet niet noodzakelijk terecht bij een verzekeraar. Naast groepsverzekeringen, die meestal een vast rendement waarborgen, zijn er immers ook pensioenfondsen. Die worden toevertrouwd aan een vermogensbeheerder en spelen meer in op de marktsituatie. Daardoor kunnen ze vaak een hoger rendement halen, maar het risico is ook groter.

Voor groepsverzekeringen bestaat al sinds 1994 een Europese markt. Verzekeraars kunnen nu in heel de Unie vrij hun diensten aanbieden, zonder in elk van de lidstaten afzonderlijk een erkenning aan te vragen. Pensioenfondsen zijn zover nog niet. Maar lang duurt dat niet meer.

Op 23 september vorig jaar publiceerde de Europese Commissie de definitieve versie van haar ,,Richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen''. Daarmee wil de Commissie niet alleen de rechten van de deelnemers beschermen, maar ook de lat gelijk leggen voor groepsverzekeraars en pensioenfondsen. Twee jaar later - op 23 september volgend jaar dus - moet de richtlijn omgezet zijn in nationale wetgeving.

De richtlijn is alleen van toepassing op instellingen die pensioenfondsen beheren en daarbij volkomen onafhankelijk zijn van de onderneming die de bijdragen stort, die ,,arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen'' verstrekken op basis van individuele of collectieve overeenkomsten en gefinancierd worden op basis van kapitalisatie, zodat het stelsel niet afhankelijk is van de demografische evolutie.

De pensioenfondsen moeten verder een aantal regels respecteren over het jaarlijks informeren van de spaarders over de evolutie van hun kapitaal, de beleggingsstrategie,

In kringen van juristen heeft men de indruk dat de Europese Commissie er absoluut wil voor zorgen dat alle fiscale struikelstenen voor groepsverzekeringen nu parallel met die voor pensioenfondsen worden weggewerkt voor 23 september volgend jaar.

(lc)