Nogal wat professoren, bedrijfsleiders en politieke beleidsmakers hebben er, naar aanleiding van het Waalse Marshallplan, op gewezen dat Wallonië niet alleen nood heeft aan economische steunmaatregelen, maar ook een mentaliteitsverandering zou kunnen gebruiken.

Verder weerklonk de boodschap dat het belabberde imago van de Waalse regio - verouderde economie, veel stakingen en veel uitkeringstrekkers - niet langer strookt met de realiteit.

Maar is dat ook zo? Een opmerkelijke actie, gisteren, door de werknemers van Sonaca uit Gosselies en van Caterpillar uit Charleroi doet echter het tegendeel geloven.

Zowat zeshonderd werknemers van de ochtendploeg van vliegtuigconstructeur Sonaca hebben woensdagochtend het werk neergelegd, om daarna in een protestbetoging op te stappen richting Charleroi, waar ze het gezelschap kregen van werknemers van Caterpillar.

Het protest was gericht tegen... de aanhoudende stijging van de olieprijzen en het verlies aan koopkracht. Zouden de Waalse vakbondsleiders echt geloven dat ze met dit soort acties de grote wereldproblemen kunnen oplossen? Of heeft hun achterban gewoon geen aanleiding nodig om nog eens een dagje te staken?

Er is nog werk aan de winkel voor de Waalse imagobouwers.