Tijd voor efficiënte veiligheidspolitiek

In ons land is het aantal personeelsleden dat werkt voor privébewakingsdiensten afgelopen jaren gestegen tot 18.000, zo maakte deze krant gisteren bekend. Het gaat onder meer over stads- en parkeerwachters, veiligheidsraadgevers, winkelbewakers, privédetectives, geldtransporteurs, bewakers van industrieterreinen. Soms ligt hun werk erg dicht bij dat van de openbare politie, soms iets minder dicht.

Die 18.000 staan naast de 35.000 mensen die actief zijn in de officiële politiediensten.Dat we nu 53.000 mensen inzetten voor onze veiligheid, is het gevolg van de reactie die in het vorige decennium - terecht - tot stand kwam tegen de jarenlange verwaarlozing, door onze overheden, van hun opdracht de orde te handhaven. Ze verwaarloosden wel meer kernopdrachten in die tijd, bijvoorbeeld de goede organisatie van de openbare diensten in het algemeen ...