BRUSSEL - De N-VA-afdeling van Brussel beraadt zich vanavond over haar houding tegenover het kartel met de CD&V. Voor lokaal voorzitter Bernard Daelemans is het alvast een uitgemaakte zaak. Daelemans, die de N-VA-lijst zou trekken voor het Brussels parlement, weigert op een lijst te staan met de CD&V. Ook de lijsttrekker voor het Vlaams Parlement, Ija Van Malderen, trekt haar kandidatuur in.

De lokale afdeling van Brussel komt om 19 uur samen om een standpunt te bepalen over het kartel met de CD&V. Maar Daelemans laat er geen twijfel over bestaan: hij lust het kartel niet. Volgens hem zijn er geen duidelijke afspraken gemaakt over de plaats voor N-VA'ers op de kieslijsten voor Brussel en het Vlaams Parlement.

Daelemans verwacht wel een plaatsje op de lijst voor het Brussels parlement, maar heeft geen informatie over een N-VA-kandidaat op de lijst voor het Vlaams Parlement. Bovendien zijn er geen garanties gegeven over een strategie voor Brussel. Daelemans zegt niet te kunnen samenwerken met de CD&V omdat die partij in Brussel met het taalhoffelijkheidsakkoord en het pacificatiebeleid verzaakt aan de taalwetgeving.

Daelemans gaat daarmee in tegen N-VA nationaal. Volgens de Brusselaar reageerde het partijbestuur met de droge mededeling dat Brussel zich moet neerleggen bij de beslissing van de partijraad.