BRUSSEL - De raad van bestuur van de nieuwe KBC Groep, die op 2 maart ontstaat als de aandeelhouders van KBC en holding Almanij groen licht geven voor de opslorping van Almanij door KBC, zal liefst 26 leden tellen. Dat blijkt uit het prospectus voor de fusie, dat gisteren is gepubliceerd.

De nieuwe raad van bestuur omvat 17 bestuurders die de ,,kernaandeelhouders'' vertegenwoordigen. Die kernaandeelhouders hebben samen twee bestuurders voorgesteld die zullen instaan voor de dagelijkse opvolging van de zaken bij KBC Groep. Dat zijn Jan Huyghebaert, die tot de fusie voorzitter van Almanij en KB Lux is, en Luc Philips, de huidige gedelegeerd bestuurder van Almanij. Huyghebaert wordt voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast komen er vier onafhankelijke bestuurders, en worden, zoals gebruikelijk, ook de drie leden van het directiecomité van KBC Groep bestuurder.

Bij de fusie slorpt KBC Almanij op. De aandeelhouders van Almanij krijgen 1,35 nieuwe KBC Groep-aandelen of KBC Groep VVPR strips voor elk Almanij-aandeel en Almanij VVPR-strip die ze houden. De nieuwe aandelen en VVPR strips van de KBC Groep worden verhandeld op Euronext vanaf 3 maart. Die dag wordt de notering van Almanij ook geschrapt.

Volgens het prospectus, dat gisteren gepubliceerd werd op de websites van onder meer KBC en Almanij en dat vanaf vandaag ook in gedrukte vorm te verkrijgen is bij de kantoren van KBC, realiseerde de nieuwe groep over de eerste negen maanden van 2004 een pro forma geconsolideerde nettowinst van 1,209 miljard euro.

De groep verwacht dat de nettowinst voor 2005 op het niveau zal liggen van de pro forma-resultaten van KBC Groep voor 2004. Het resultaat voor heel 2004 zou hoger liggen dan in 2003. Begin deze maand maakte Almanij nog bekend dat de winst over 2004 ruim 20 procent hoger zou liggen dan in 2003.

www.kbc.com

www.almanij.be

www.kbcsecurities.com