BRUSSEL - De Vlaamse automobilistenvereniging VAB heeft de nieuwe verkeerswet geëvalueerd en stelde een kritisch, maar genuanceerd rapport op. De VAB is positief over de categorisering van de overtredingen en de administratieve afhandeling van de boetes, maar is veel minder te spreken over de blijvende inconsequenties en ,,het gebrek aan evenwicht tussen redelijkheid en preventieve afschrikking''. De VAB vraagt ook dat de wet sneller dan voorzien geëvalueerd wordt.

Volgens VAB-woordvoerder Maarten Matienko bevat de nieuwe wet zeker een aantal goede punten. Zo kunnen via de categorisering van de overtredingen betere accenten worden gelegd op het vlak van controles. Daarnaast kan de werklast verminderen door de administratieve afhandeling van de overtredingen.

Maar de VAB heeft ook een aantal punten van kritiek. Zo pleit de organisatie voor redelijkheid. ,,De hoogte van de sanctie moet in overeenstemming zijn met het doel van het handhavingsbeleid.'' De VAB maakte een top-tien met overtredingen die volgens de VAB-leden de topprioriteit verdienen en vergeleek de boetes in België en Nederland. Daaruit blijkt dat de boetes in België systematisch hoger zijn dan in Nederland. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het overtreden van de voorrangsregels in België 175 euro (zware overtreding tweede graad) en in Nederland 95 euro. ,,Met boetes die niet in verhouding zijn, brengt men de wet in diskrediet en dreigt men zijn doel op het vlak van verkeersveiligheid voorbij te schieten'', aldus VAB-woordvoerder Matienko.

De VAB betreurt ook dat verkeersveiligheid niet altijd even consequent als maatstaf werd gebruikt. Zo hebben de recente aanpassingen van de wet met betrekking tot het parkeren op het voetpad en het fietsen zonder licht - die opnieuw een gewone overtreding werden - volgens de VAB wel degelijk invloed op de verkeersveiligheid. ,,De regering laat zich leiden door de boetebedragen en niet door verkeersveiligheid.''

Ook de communicatie verliep volgens VAB bij momenten ,,onduidelijk en zelfs tegenstrijdig''. ,,Eerst wordt parkeren op het voetpad geschrapt als zware overtreding en daarna stelt de minister dat het onder bepaalde omstandigheden toch een zware overtreding blijft. Waar is de logica gebleven?''

Een ander punt van kritiek is dat de uitbreiding van het systeem van de onmiddellijke inning de werklast van de parketten naar de politie zou kunnen verplaatsen. Niet alle politiezones zijn voldoende uitgerust om tot een vlotte administratieve afhandeling te komen. In bepaalde zones zouden de controles kunnen verminderen ten gevolge van de toegenomen werklast. ,,In dat geval zou de verkeerswet wel eens een averechts effect kunnen hebben", vreest de automobilistenvereniging.

De VAB vraagt aan minister van Mobiliteit Bert Anciaux een ernstige evaluatie van de verkeerswet voor te bereiden. Die evaluatie zou binnen het jaar moeten gebeuren en zou onder meer moeten rekening houden met de volgende punten: Meer logica in de verdeling van de boetes waarbij verkeersveiligheid moet gelden als maatstaf. De uitwerking van een boetesysteem dat een evenwicht houdt tussen redelijkheid en afschrikking Het opstellen van een actieplan dat voorziet in nieuwe verwerkingsmiddelen en inningsmethodes zodat de politie zich kan concentreren op de handhaving.