Kerkhof Volkegem

Aan het kerkhof op het De La Kethulleplein in Volkegem zijn renovatiewerken gepland. Onder andere het wandelpad wordt vernieuwd, op de graven wordt gras ingezaaid en de verharding aan de toegang van de kerk wordt heropgevoegd. De werken worden op bijna 59.000 euro geraamd.