AMSTERDAM (reuters) De Nederlandse winkelgroep Ahold gaat zijn ondernemingsstructuur aanpassen zodat de aandeelhouders een grotere vinger in de pap krijgen. Daaroe voert Ahold een nieuwe code voor corporate governance (deugdelijk ondernemingsbestuur) in. De code kwam er naar aanleiding van het boekhoudschandaal dat vorig jaar aan het licht kwam.

Ahold kondigde gisteren ook een grondige herschikking van zijn raad van commissarissen (het Nederlandse equivalent van onze raad van bestuur) aan. De komende twee jaar stappen vijf commissarissen op. Michael Perry, Bob Tobin en Roland Fahlin trekken zich terug als commissaris op de algemene vergadering in juni dit jaar; Lodewijk de Vink en Cynthia Schneider stappen volgend jaar op. De voormalige voorzitter van de raad, Henny de Ruiter, heeft zijn ontslag al gegeven in verband met de financiële problemen waarin Ahold vorig jaar terecht kwam. De twee commissarissen die het laatst benoemd werden, Karel Vuursteen en Jan Hommen, de financieel directeur van Philips, behouden hun zitje.

De aandeelhouders van Ahold zullen een grotere zeg krijgen in de benoeming en het ontslag van het topmanagement en in het remuneratiebeleid. Aandeelhouders die bijvoorbeeld minstens 1 procent van het kapitaal in handen hebben, zullen zelf agendapunten kunnen aanbrengen voor de algemene vergadering. De voorstellen worden besproken op een buitengewone algemene vergadering op 3 maart.