BRUSSEL De Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) wordt vanaf 1 maart de beheerder van de waarborgregelingen voor de kmo's in het Vlaamse Gewest. Bedoeling is dat er méér kmo's van de gewest-waarborg kunnen genieten, om de kredietverlening aan te zwengelen.

Tot nu toe leidde het Waarborgfonds een wat sluimerend bestaan in de schoot van de vroegere NKBK (Het Beroepskrediet). Relatief weinig kleine ondernemers wisten dat, als hun bank een krediet weigerde voor hun investeringsdossier wegens gebrek aan waarborgen, ze met de hulp van het Waarborgfonds toch kans maakten op een krediet. De meeste privébanken vergaten al eens hun cliënteel daarover in te lichten, omdat het fonds teveel verbonden werd met één instelling, het Beroepskrediet.

Het Waarborgfonds komt op 1 maart in het kmo-financieringsagentschap van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) terecht die het wil herdynamiseren. De PMV is een directe dochter van het Vlaams Gewest. De overname van het Waarborgfonds is een eerste stap in de uitbouw van de waarborgregeling.

Tot nu toe konden enkel kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een jaaromzet van minder dan 7 miljoen euro van de waarborgregeling genieten. Het waarborgdecreet van 6 februari 2004 heeft het plafond opgetrokken zodat alle kmo's, volgens de Europese definitie, van de garantiestelling door de overheid kunnen genieten.

De Europese definitie legt het plafond op 250 werknemers, een jaaromzet van 40 miljoen euro of een balanstotaal van 27 miljoen euro. De vennootschap Waarborgbeheer nv garandeert tot 75 procent van het kredietrisico. Het restant blijft bij de banken. Waarborgbeheer nv kan jaarlijks voor 150 miljoen euro aan kredieten waarborgen.

De nieuwe regeling gaat pas in als, aansluitend op het al goedgekeurd decreet, er ook een uitvoeringsbesluit komt. Bart De Smet, investeringsmanager bij de PMV, verwacht dat het aangepast systeem tegen de zomer in werking treedt.

Volgens Claire Ysebaert, voorzitter van de PMV, past de waarborgregeling in de uitbouw van het kmo-financieringsagentschap van de PMV waar ook de ARKimedes-regeling voor stimulering van durfkapitaal in ondergebracht wordt. De waaborgregeling heeft tot doel investeringsdossiers, en mogelijk ook exportkredietdossiers, die door de banken worden afgeketst door gebrek aan waarborgen, toch mogelijk te maken. Het fonds beschikt over 15 medewerkers maar rekent vooral op de banken voor het aantrekken van dossiers.

(pdd)