Vlaanderen stookt al mest en slib

IN het dichtbevolkte Vlaanderen zijn energiegewassen slechts beperkt te telen. Om het Vlaamse energieverbruik te dekken, zou bijna drie keer de oppervlakte van België beplant moeten worden, heeft Nathalie Devriendt van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) berekend. Zelfs als België alleen maar de Europese doelstelling voor transport wil halen - 5,75 procent van de transportenergie moet tegen 2020 uit biomassa komen - zou een kwart van het landbouwoppervlak met energiegewassen moeten worden beplant.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen