Opgesloten onder voorwaarden

DE Kamer heeft bijna geruisloos de ,,basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden'' goedgekeurd. Nochtans is dat een mijlpaal. België is een van de laatste Europese landen die een dergelijke wet invoert.

Waar gaat het om? Sinds de negentiende eeuw de gevangenisstraf deel van ons recht. We zijn het er in onze samenleving over eens dat mensen opsluiten een gepaste sanctie kan zijn bij ernstige overtredingen ...

Niet te missen