BRUSSEL - De beleidsaanpak van de vergrijzing is vooralsnog een bijna-exclusieve zaak voor de federale regering en sociale partners. Maar de Vlaamse overheid mag niet werkloos toekijken, vinden de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement. Zij willen dat Vlaanderen een eigen inbreng levert om de impact te helpen opvangen van de vergrijzing op de economie en arbeidsmarkt en op de sociale uitgaven.

Koen Van den Heuvel, CD&V-parlementslid en burgemeester van Puurs, is de drijvende kracht achter een voorstel van resolutie over de vergrijzing. De tekst werd vorige week ingediend bij het Vlaams Parlement. Van den Heuvel verkreeg de mede-handtekening van Caroline Gennez (SP.A), Mark De Mesmaeker (N-VA) en Annemie Hoebeke (VLD).

Volgens Van den Heuvel is het de bedoeling dat de Vlaamse regering de opdracht krijgt van het parlement om - los van het federale eindeloopbaandebat - een eigen beleidsplanning uit te werken over de vergrijzing. De eerste stap daarbij is het in kaart brengen van de uitdagingen.

Vlaamse situatie

Daarover bestaan al tal van Belgische rapporten, erkent Van den Heuvel. ,,Maar die slaan op Belgische gemiddelden. Terwijl iedereen weet dat de Vlaamse economie en arbeidsmarkt verschillen van de Waalse en Brusselse. Tussen 2010 en 2050 zal de beroepsbevolking in België met ongeveer 550.000 afnemen. Maar vooral in Vlaanderen is het effect van de ontgroening en vergrijzing dramatisch, met een daling van de beroepsbevolking met 530.000. Aanpassingen aan de werking van de arbeidsmarkt zijn dus vooral een Vlaamse zaak'', zegt Van den Heuvel, ,,en we zijn ons daar nog onvoldoende van bewust.''

Hij geeft nog een voorbeeld. ,,Hoe gaan we de onvermijdelijke toename van het aantal knelpuntberoepen aanpakken? En wat met de vervroegde pensioenregelingen? De werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen ligt bij de 55-plussers met 26% stukken lager dan die in Wallonië (29%) of Brussel (35%). Ook dat vergt een extra inspanning aan Vlaamse kant.''

Nog een vraag: is de Vlaamse regering klaar voor de opbouw van budgettaire reserves om de sociale uitgavenstijging mee te helpen opvangen?

Het CD&V-parlementslid verwijst hoopvol naar de minister van Financiën Dirk Van Mechelen (VLD), die zich al openlijk heeft afgevraagd of de bestaande politiek van schuldafbouw niet gedeeltelijk kan of moet worden vervangen of aangevuld door een structurele reservevorming.

De resolutietekst wordt allicht in januari besproken. Het gevraagde studiewerk moet vervolgens een hoorzitting in het Vlaams Parlement opleveren, als aanzet tot beleidskeuzes. ,,Het is een werk van lange adem, maar het is wel tijd om ermee te starten.''

(jir)