BRUSSEL - De grootste koepelorganisatie van vakbonden in de wereld, het IVVV, is klaar om fusiegesprekken te beginnen met de kleinere vakbondskoepel WVA. Dat is vorige week beslist op het 18de IVVV-congres in het Japanse Miyazaki. De vakbondsleiders willen een ,,syndicaal eenheidsfront'' uitbouwen als tegengewicht voor de ,,kapitalistische globalisering''.

De Belgische vakbondsleiders van het socialistische ABVV en de liberale ACLVB hebben hun steun gegeven aan de toenadering van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen met het Wereldverbond van de Arbeid. Eerder had het christelijke ACV, een van de gangmakers achter het WVA, dat ook al gedaan.

Xavier Verboven en Guy Haaze noemen het ,,een historische stap'' die de vakbonden overal ter wereld moet toelaten om efficiënter in te gaan tegen ,,sociale dumping en onredelijke flexibiliteit''. De aanwezigheid van de ABVV- en ACLVB-top in Japan, vorige week, was trouwens de aanleiding tot een pauze in het nationaal loonoverleg met de Belgische werkgevers.

De fusiegesprekken tussen het IVVV - met 150 miljoen leden - en het WVA - met 20 miljoen - zullen nog wel enige tijd in beslag nemen, maar de goedkeuring van het principe is volgens alle betrokkenen ,,onomkeerbaar''. Naast de klassieke discussiepunten over de juridische structuur en syndicale strategie van de nieuwe wereldvakbond, zal er vooral gepraat worden over intern pluralisme. De confessionele basisprincipes van de WVA-vakbonden liggen niet bij alle IVVV-leden in de bovenste la.

(jir)