PROFIEL. Fons Leroy, de werk-man van Vlaanderen
Foto: © VDB
BRUSSEL - De 51-jarige Fons Leroy is vrijdag door de Vlaamse regering benoemd tot administrateur-generaal van de Vlaamse arbeidsbemiddelings- en opleidingsdienst VDAB. Verrassend is de keuze voor Leroy als nieuwe topambtenaar niet.

De geknipte man voor de job. Zegt de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, over de nieuwe VDAB-baas, die tot gisteren zijn kabinetschef was. De benoeming van Leroy hing al langere tijd in de lucht, maar Vandenbroucke benadrukt dat het ,,niet om een politieke benoeming gaat''.

Als bewijs verwijst hij naar de lange duur van de opvolging van Yvan Bostyn aan het hoofd van de VDAB. Bostyn is vorige zomer al met pensioen vertrokken. ,,Fons Leroy is als meest capabele kandidaat uit de assessment-procedure gekomen.''

Aan ervaring en kennis over de VDAB ontbreekt het Leroy niet. Zo hield hij in de voorbije maanden op het kabinet-Vandenbroucke mee de pen vast voor de nieuwe beheersovereenkomst. Officieel was hij trouwens al adjunct-administrateurgeneraal, gedetacheerd naar het kabinet.

Die detachering dateert overigens al van 1990. Sindsdien was Leroy prominent aanwezig op de kabinetten van vijf opeenvolgende socialistische ministers in de Vlaamse regering: Leona Detiège, Leo Peeters, Luc Van den Bossche, Renaat Landuyt en Frank Vandenbroucke.

Al die tijd was hij als (adjunct-)kabinetschef een van de centrale figuren in het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, zonder daarom altijd zelf op de voorgrond te (mogen) treden. Nu zal hij wel meer in de schijnwerpers komen te staan.

Fons Leroy staat bekend als een groot wielerliefhebber. Hij geldt als de drijvende kracht achter de steun van de Vlaamse overheid aan de wielerploeg Chocolade Jacques/T-Interim, voor jonge profrenners.

(jir)