BRUSSEL - De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB werkt harder en bereikt veel meer werkzoekenden én werkgevers dan enkele jaren geleden. Toch kan de kwaliteit van de dienstverlening (nog) beter.

Dat staat te lezen in het jaarlijkse evaluatierapport van de Vlaamse administratie Werkgelegenheid over de VDAB. Met dat oordeel in de hand heeft de Vlaamse regering nieuwe doelstellingen opgelegd aan de VDAB. Ze werden vrijdag bekendgemaakt door voogdijminister Frank Vandenbroucke.

Die noemt de uitdagingen voor de overheidsdienst, opgesomd in de nieuwe beheersovereenkomst (die loopt tot het jaar 2009), ,,ambitieus maar realistisch''. Volgens Vandenbroucke moet de grote toename van werkvolume door de VDAB gepaard gaan met een opgedreven kwaliteit van dienstverlening en met ,,betere uitstroom-resultaten''. Lees: de VDAB moet meer werkzoekenden aan een baan helpen.

De Vlaamse minister van Werk formuleert vier grote doelstellingen: Eén: 82 procent van de vacatures die de bedrijven via de VDAB aan werkzoekenden aanbieden, moeten ingevuld geraken; dat percentage werd vorig jaar behaald.

Twee: alle werklozen hebben recht op hulp. Het begeleidingsaanbod moet 100 procent sluitend zijn; nu bereikt de VDAB 14 procent van de werklozen helemaal niet.

Drie: 63 procent van de werklozen die intensieve begeleiding krijgen, moet werk vinden; vorig jaar was dat voor iets minder dan 60 procent het geval.

Vier: het aandeel van de kansengroepen in de trajectwerking van de VDAB moet omhoog. Minister Vandenbroucke is niet tevreden dat oudere werklozen (50-plussers) en arbeidsgehandicapten ondervertegenwoordigd zijn in de hulpverlening. Ook het aandeel van de allochtonen moet omhoog.

Dat alles wordt een opdracht voor Fons Leroy. Die werd vrijdag door de Vlaamse regering benoemd tot de nieuwe administrateur-generaal van de VDAB. De functie stond bijna een jaar vacant, na het vertrek van de vorige topambtenaar, Yvan Bostyn. Leroy was vijftien jaar lang een prominente figuur op vijf opeenvolgende socialistische kabinetten. Tot gisteren was hij kabinetschef van Frank Vandenbroucke.

(jir)Bladzijde 71: analyse VDAB-werking, profiel Fons Leroy.