Een verdere groei van de gezondheidsfactuur is moordend

COMMENTAAR. Lasten op arbeid onaanvaardbaar

PS-vice-premier Laurette Onkelinx had het een maand geleden al aangekondigd. Er komt na de zomer ,,een nieuw sociaal contract'', niks meer, niks minder. Dat wordt een kamerbreed sociaal akkoord waarin alles met alles verbonden is: het debat over het einde van de loopbaan, de pensioenen en de financiering van de sociale zekerheid.

Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte, een partijgenoot van Onkelinx, is nu bevallen van een stevige nota waarin dit ,,nieuw sociaal contract'' vorm begint te krijgen.Het is uitstekend dat de regering ...