Bank- en kredietkaarten zijn vreselijk handig, maar in de verkeerde handen kunnen ze veel financieel leed veroorzaken. Aarzel dus niet als uw kaart verdwenen is, en bel meteen ,,Card Stop'' (070-344.344) om ze te doen blokkeren.

Het nadeel is natuurlijk dat uw kaart prompt onbruikbaar wordt. Dat is uiteraard de bedoeling, maar als u ze enkele minuten later terugvindt in de zak van die andere broek, tja, dan is ze natuurlijk niet meer dan... een stukje plastic. Daartegenover staat dat uw aansprakelijkheid vanaf dan beperkt is tot 150 euro, hoeveel een eventuele dief ook van uw rekening haalt.

Tenzij, tenzij de bank u grove nalatigheid kan verwijten. U moet als bezitter van een bank- of kredietkaart immers voorzichtig zijn. Wie pas na vijf dagen merkt dat zijn kaart verdwenen is, heeft mogelijk een probleem. Wie zijn geheime code op de kaart heeft genoteerd heeft zeker een probleem. Wie die code op een papiertje heeft genoteerd dat samen met de kaart in zijn portefeuille zat, heeft waarschijnlijk een probleem, net als wie voor een al te voor de hand liggende code gekozen heeft zoals zijn postnummer of zijn geboortejaar.

De meeste grote banken gaan wel erg ver bij de interpretatie van het begrip ,,grove nalatigheid'', stelde de verbruikersorganisatie Test-Aankoop begin dit jaar vast. De betrokken banken kregen daarom drie maanden geleden een ,,ingebrekestelling'' in de bus.'' Daarin kregen ze tot 30 juni de tijd om hun algemene voorwaarden aan te passen. ,,Anders stappen we naar de rechtbank'', dreigde Test-Aankoop.

Test-Aankoop heeft maar van enkele banken een reactie ontvangen, meestal een vraag om bijkomende inlichtingen. De limietdatum is intussen verstreken, maar omdat de juiste personen nu vaak afwezig zijn, heeft de Verbruikersunie beslist om de zaak nog even te laten rusten, ,,tot na de vakantie''.

Intussen heeft Citibank verleden week haar ,,Alerting Service'' gelanceerd. Die moet kredietkaarten nog wat veiliger maken. Wie klant is bij de bank betaalt een halve euro per maand als hij er gebruik van maakt.

De ,,service'' omvat eigenlijk zes diensten. Een daarvan is een automatisch sms-bericht of een e-mail zodra met uw kredietkaart een betaling gebeurt van meer dan 150 euro. Handig natuurlijk als u nog niet gemerkt hebt dat uw kaart verdwenen is, of als uw kaart gekopieerd blijkt te zijn. Maar te laat om aan de franchise te ontsnappen die ook 150 euro bedraagt.

Het voordeel is wel dat de bank u snel kan contacteren als de software vaststelt dat er vreemde dingen gebeuren met uw kaart. Zoals een betaling in Genk die enkele minuten later gevolgd wordt door een in Bombay.

Daarnaast kunt u dezelfde waarschuwing ook krijgen voor een eventuele tweede kaart die aan dezelfde rekening gekoppeld is. U kunt ook een herinnering krijgen - twee dagen voor de vervaldag - van het minimumbedrag dat u in het kader van het rollend krediet op de kaart moet terugbetalen.

Verder kunt u gewaarschuwd worden als uw kredietlijn voor 90 procent of meer is gebruikt, als een nieuw rekeninguittreksel beschikbaar is en kunt u ook intekenen voor een wekelijkse melding van het rekeningsaldo op uw kredietkaart.

Redacteur Luc Coppens bespreekt elke vrijdag een aspect van onze gezinshuishouding.