Meer dan helft webwinkels betaalt te weinig terug

Wie op het internet een product koopt en daar niet tevreden over is (verkeerde maat, foute kleur, noem maar op...) heeft volgens de wetgever het recht om 'aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst'.
Maar volgens een enquête met mystery shoppers, opgezet door het Europese Consumenten Centrum (ECC) in 17 Europese landen, waaronder België, gaapt er tussen wet en praktijk nog een serieuze kloof. 'Sommige ...

Niet te missen