BRUSSEL Het jaar 2003 was een ,,grand cru'' voor de verzekeringssector. Dat zegt gedelegeerd bestuurder Michel Baecker van de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO) die twee belangrijke nieuwe leden verwelkomt Fortis (de vroegere ASLK) en Ethias (het vroeger Omob) en zichzelf officieel omdoopte tot ,,Assuralia''.

,,De verzekeringssector'', zei Baecker gisteren bij de voorstelling van het jaarverslag, ,,heeft drie turbulente jaren achter de rug''. Met een recordverlies van 821 miljoen euro was 2002 een 'onnoemelijk' jaar. Maar afgelopen jaar zijn heel wat problemen met succes aangepakt, zo luidt het.

Er waren de terreuraanslagen van 11 september 2001 en de crisis op de beurs, waardoor het eigen vermogen van de verzekeraars slonk. ,,Het kapitaaloverschot van de verzekeraars heeft dat jaar plaats gemaakt voor een vertrouwenstekort ten aanzien van de sector.''

De verliezen stapelden zich op en dus moesten de verzekeringsbedrijven op zoek naar een meer rendabele strategie. Die van de jaren negentig, waarbij de opbrengsten van de beleggingsportefeuille steevast dienden om de verliezen van de verzekeringsactiviteiten goed te maken, was niet langer bruikbaar.

,,Terug naar de essentie van het vak'', was het devies, niet alleen in 2002, maar ook afgelopen jaar. En dat bracht de eerste tekenen van herstel, blijkt uit het jaarrapport.

De beurskoersen begonnen vanaf midden maart opnieuw te klimmen en krikten de waarde van de beleggingsportefeuilles weer op. Maar om de afhankelijkheid van dat soort financiële inkomsten te verminderen, werd de verhouding tussen schadegevallen en premies herbekeken.

En dat lukte: in een aantal takken werden de premies verhoogd en de verzekeraars kijken nu ook strenger toe welke risico's zij nog willen verzekeren.

In België verdween in 2003 een half dozijn verzekeraars van de markt. Slechts bij drie bedrijven werd er extra personeel aangeworven. De tewerkstelling in de sector daalde met 4,8 procent tot 23.916 personeelsleden.

De verzekeraars inden vorig jaar voor een totaal van 26,5 miljard euro aan premies, tegen 22,3 miljard het jaar voordien. Met 68 procent van de totale inkomsten zijn de levensverzekeringen de sterkste groeier. Vooral de groepsverzekering was in 2003 een succesformule. De premie-inkomsten stegen er met 17,3 procent, het beste resultaat in jaren.

Bij de schadeverzekeringen werd een groei met 6,7 procent opgetekend, wat ongeveer overeenkomt met de tariefverhogingen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig