SOLIDARITEITSPRIJS. Vogelbescherming Vlaanderen

Een maand lang geeft De Standaard aan non-profitorganisaties de kans om zich paginagroot voor te stellen. De organisatie die de sterkste advertentie levert, wint de vierde De Standaard Solidariteitsprijs . Die prijs houdt in dat ze in het najaar nog viermaal paginagroot gratis mag adverteren. De winnaar wordt bekendgemaakt in De Standaard van 12 augustus. Elke organisatie licht zelf toe waarom ze zichzelf nuttig en nodig acht.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen