BRUSSEL - De Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs heeft verschillende initiatieven op stapel staan om de band met particuliere beleggers én beursgenoteerde bedrijven nauwer aan te halen. Er wordt gedacht aan de organisatie van deelcongressen rond een bepaalde bedrijfstak.

Onder leiding van Fonne Hendrickx werkte de VFB de voorbije twee jaar aan een professionalisering van zijn werking, in de hoop om zo een antwoord te kunnen bieden aan het dalende ledenaantal. Die daling is volledig te wijten aan de terugval van het aantal landelijke beleggingsclubs.

Hendrickx volgde in 2003 Roland Van der Elst op, zo'n beetje de peetvader van het particuliere beleggen in Vlaanderen. Behalve op een verjonging van de raad van bestuur legde de nieuwe voorzitter de klemtoon op een gezonde financiële werking, met een stabiele en evenwichtige begroting. De VFB haalt zijn inkomsten uit advertenties in zijn maandelijkse nieuwsbrief, de stands op zijn jaarlijkse happening, uit een zestigtal sponsoringcontracten met bedrijven en financiële bemiddelaars, en uit de ledenbijdragen. Met 10 euro per jaar voor een clublid en 20 euro voor een individueel lid blijft dat lidgeld bijzonder democratisch. De vereniging heeft drie medewerkers in dienst en steunt daarnaast op de regionale vrijwilligers. Er zijn VFB-trefpunten in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in Brussel.

In samenwerking met die trefpunten hoopt Hendrickx in de toekomst regionale congressen te kunnen organiseren, waar bijvoorbeeld een bepaalde sector aan de beleggers wordt voorgesteld. Dat is volgens de VFB-voorzitter ook een manier om de sponsors meer waar te bieden voor hun geld. Op de jaarlijkse happening is de spreekruimte voor bedrijven beperkt.

(wdp)