BRUSSEL - Ondernemersorganisatie Unizo wil dat er snel een stabiele, sterke Vlaamse regering komt. Die moet ruimte voor ondernemers centraal stellen als basis voor een welvarend en toekomstgericht Vlaanderen.

Gedelegeerd bestuurder Kris Peeters erkende dat een snelle regeringsvorming op Vlaams niveau met de uitslag van zondag niet evident is, maar hij rekende toch op de nodige initiatieven van de politici. Hij hoopte dat ze voldoende professionaliteit aan de dag zouden leggen, temeer omdat de economie net nu aan het aantrekken is.

Unizo herinnert eraan dat in heelwat partijprogramma's een groot deel van de door haar gepubliceerde ondernemingsprioriteiten werden opgenomen. "Het komt er nu op aan die beloftes concreet te realiseren binnen een duidelijk af te spreken timing", luidt het.

Van de federale regering verwacht Kris Peeters dat ze hetzelfde beleid zouden voortzetten. Een periode van impasse zou het ergste zijn wat de ondernemingen en zelfstandigen nu kan overkomen, aldus nog de Unizo-topman.

Partijen moeten sterkste mensen uitsturen (VOKA)

Het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) vraagt dat de verschillende partijen hun sterkste mensen naar de Vlaamse onderhandelingstafel sturen. Dat moet een sterk economisch beleid met zich meebrengen, wat op zijn beurt meer werkgelegenheid moet creëren, aldus afgevaardigd-bestuurder Philippe Muyters.

Muyters verwacht dat er zich moeilijke onderhandelingen aandienen omdat er verschillende partijen aan tafel moeten gaan zitten. Er mag evenwel "geen compromissenbeleid" uit de bus komen, maar er moeten "duidelijke keuzes" worden.