BRUSSEL/LUIK - Uittredend Waals minister Charles Michel (MR) vond de eerste resultaten bemoedigend voor de Mouvement Réformateur aangezien de partij haar positie in Wallonië behoudt en nummer één in Brussel blijft. Michel toonde zich ongerust over de opgang van extreem-rechts in Wallonië. "We moeten over een burgerschapspact nadenken om een bruine golf in Wallonië tegen te houden", zei hij op RTL-RTVi.

Ook voor MR-voorzitter Antoine Duquesne baart de opgang van extreemrechts in Vlaanderen zorgen. "We moeten ons als Franstaligen kunnen wapenen om de werking van de instellingen niet te hypothekeren". Ook in Wallonië is de opgang van extreem-rechts belangrijk. "We moeten de kiezer een duidelijk signaal geven", stelde hij.

Europees commissaris Philippe Busquin (PS) was verheugd over de vooruitgang van zijn partij "die wat van zijn glans verloor door de opgang van extreemrechts, voornamelijk in Vlaanderen".

Door de achteruitgang van de VLD bevindt Elio Di Rupo zich volgens hem in een belangrijke positie om de belangen van de Franstaligen nog meer te verdedigen.

Waals parlementslid Marcel Cheron gaf toe dat Ecolo bij deze verkiezingen geen triomf heeft behaald, maar dat de partij toch een lichte stijging heeft behaald in vergelijking met de federale verkiezingen van 2003.

Voor hem is het resultaat gezien worden in het licht van de vernieuwingsoperatie die een jaar geleden binnen Ecolo werd opgestart.

MR-boegbeeld en federaal vice-premier Louis Michel was "gerustgesteld" door de eerste resultaten van de verkiezingen, maar ook voor hem was de winst van extreemrechts de belangrijkste les die uit de stembusgang getrokken kan worden. Om extreemrechts te bestrijden moeten voor hem de meest representatieve partijen front vormen. "We moeten een front vormen omdat die mensen ongeloofwaardig en onverdraagzaam zijn", aldus Michel, die meende dat men de kiezers moet trachten te overtuigen van het feit dat hun stemgedrag racistisch en simplistisch is.

Voor Waals vice-premier van Ecolo, José Daras, kwam het er voor zijn partij op aan om een deel van het verlies van vorig jaar goed te maken. Dat is volgens hem gelukt. Daras wilde evenwel geen commentaar kwijt over de samenstelling van een nieuwe meerderheid in Wallonië.