De fragmenten van een evangelie

Negen fragmenten van het tot dusver onbekende Evangelie van Judas (circa 150 na Christus). De volgorde is slechts een eerste poging tot ordening, het kan gemakkelijk anders worden als er meer fragmenten bekend worden. Deze vertaling is gebaseerd op een paar foto's van het manuscript die al enige tijd in beperkte kring de ronde doen. Slechts twee van deze fragmenten zijn al elders gepubliceerd (nummer 3 en 9). Het gaat hier waarschijnlijk om (fragmenten van) negen bladzijden uit de vierde-eeuwse koptische codex die nu berust bij de Zwitserse Maecenas-stichting. Alleen het slotfragment is duidelijk te identificeren omdat het zoals in dit type Koptische teksten gebruikelijk eindigt met de titel: het Evangelie van Judas.

Woordverklaring: 'Allogenes' is waarschijnlijk Jezus. 'Sakla' is satan, de boze schepper van de wereld. Verzoeking in de woestijn1... [Wees als hen] die in deze wereld zijn en eet van mijn bezittingen ...

Niet te missen