Nu 2007 voorbereiden

Het hoge 'voorspoed door moed'-gehalte van de federale beleidsverklaring van dinsdag maakt de inhoudelijke afstand tussen de paarse coalitie en de christen-democratische oppositie klein. Premier Verhofstadt zegt dat er daadkracht, doorzettingsvermogen en volharding nodig is. Niet wat leuk is, maar wat noodzakelijk is, staat voorop. CD&V vindt dat hij daarbij nog te langzaam en te weinig doortastend optreedt. Over de basisgegevens heerst eensgezindheid.

Praktisch gesproken zijn federaal en in noord en zuid de drie grote politieke families gezamenlijk aan de macht. Leterme bestiert Vlaanderen, Di Rupo Wallonië, Verhofstadt België. De coördinatie van ...

Niet te missen