Geld goed besteed?

,,Vorige week was er een Happy New Ears-festival in Kortrijk: 100.000 euro subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en 40 man in de zaal. Is dat geld dan goed besteed?'', zegt VLD-senator Jean-Marie Dedecker in een interview met De Standaard (DS Trottoir, 8-9 oktober) .

Happy New Ears sloot op 9 oktober zijn festival af met een totaal bezoekersaantal van 2.426 toeschouwers. 1.906 daarvan woonden tien concerten bij. Goed voor een gemiddelde van 191 bezoekers per concert ...

Niet te missen