BRUSSEL - Heel wat Belgen kijken dezer dagen verbaasd op als ze een brief met hun ondernemingsnummer in de bus krijgen. Ooit hadden ze een btw-nummer maar die dagen zijn al lang voorbij. Bellen naar de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) helpt ook niet veel, want daar staat de telefoon de hele dag roodgloeiend.

INDIEN u toch een poging waagt, kan u wel na uw taalkeuze op het cijfer 0 van uw toestel drukken als u ,,ten onrechte een bericht heeft ontvangen''. Dan leest een vrouwenstem het volgende bericht voor: ,,Deze brief is louter informatief. Als u uw activiteiten heeft stopgezet en alle formaliteiten heeft vervuld, zoals de schrapping van uw btw-nummer, moet u verder niets ondernemen. Bewaar deze brief met het ondernemingsnummer indien u in de toekomst nog een zaak wenst op te starten.''

Toch waarschuwt de Unie van Ondernemingsloketten ervoor dat het best is om even te controleren of er geen activiteiten meer openstaan. Zo komt het voor dat vroegere ondernemers wel hun btw-nummer hebben geschrapt, maar nog steeds in het handelsregister staan. Wat volgens de voorzitter van de Unie Rik Verhulst niet zo eigenaardig is. ,,De inschrijving in een handelsregister is een eenmalig iets, maar met de btw-administratie komt de ondernemer vaak in contact.''

Het ondernemingsloket Eunomia vindt het spijtig dat de recente brief van de KBO aan de ondernemingen die hun activiteiten hebben stopgezet, de betekenis van de mededeling aan die ex-ondernemingen niet duidelijk heeft gecommuniceerd. ,,Zo niet was de huidige verwarring niet ontstaan, en was evenmin de indruk gewekt alsof het per se om foute gegevens in de KBO zou gaan'', zegt Eunomia in een bericht. ,,Het is belangrijk te weten dat ook de ondernemingen die hun activiteiten stopgezet hebben, het ondernemingsnummer verder behouden. Eerst en vooral omdat nà de stopzetting sommige overheidsdiensten nog zaken af te wikkelen hebben met de ex-ondernemer (btw-afsluiting, rsz-afrekening, pensioenrechten). Maar ook omdat het nummer bij een herneming van activiteit hergebruikt wordt.''

Frank De Saer, de verantwoordelijke van de KBO en de directeur informatica van de overheidsdienst economie, zegt dat de KBO 250.000 brieven heeft verstuurd. Die brieven zijn gestuurd naar diegenen van wie de KBO dacht dat ze hun ondernemingsnummer niet kenden. ,,Het gaat dan voornamelijk om ondernemingen die niet btw-plichtig zijn, maar nog als actief in de databank staan'', legt De Saer uit. Het kan dan gaan over ondernemingen die zonder btw-nummer voortwerken, maar het kan evengoed een zaak zijn die stopgezet is, maar waarvan het handelsregisternummer niet geschrapt is. Of het is een zaak die nooit een handelsregisternummer had.

Om dit soort misverstanden te vermijden, plant de KBO volgend jaar een grote campagne om de gegevens in de databank te controleren en waar nodig te verbeteren. ,,Begin januari schrijven we stelselmatig bedrijven aan, geven hen een beperkte toegang tot de databank en vragen hen om hun gegevens na te kijken.''

(nna,lej)

www.mineco.fgov.be www.eunomia.be