De Gucht maakt van economische diplomatie prioriteit
BRUSSEL - Als minister van Buitenlandse Zaken legt Karel De Gucht heel andere klemtonen dan zijn voorganger Louis Michel. In zijn toespraak voor het diplomatiek personeel nam De Gucht niet één keer het woord ethiek in de mond. Des te meer had hij het over de Belgische belangen. ,, Economische diplomatie wordt een beleidsprioriteit", zo luidde het.

Opmerkelijk was dat De Gucht ook als minister een referendum over de Europese grondwet verdedigt en dat hij met veel nadruk een revival van de bilaterale diplomatie bepleit.

,,Onze ervaring leert'', aldus De Gucht, ,,dat het verdedigen van belangen in de Europese Unie bikkelhard kan zijn." Volgens de minister zal dat in een Unie met 25 alleen maar toenemen. Daarom is het nodig dat onze diplomatie in de eerste plaats ,,creatief werk maakt van het bewerkstelligen van bondgenootschappen, aangepast aan de aard van onze belangen." Voor De Gucht blijft de Benelux een ,,bevoorrecht forum", maar, zo stelt hij, het relatieve gewicht van de Benelux is verminderd.

Daarom moeten de Europese bilaterale relaties versterkt worden, zodat België binnen de Europese Raad betrouwbare bondgenoten krijgt. Tijdens het vragenuurtje wees De Gucht op de duurzaamheid van de Beneluxrelatie. ,,Toch mogen we er niet blind voor zijn dat er niet zelden belangrijk inhoudelijke meningsverschillen zijn." De minister wees vervolgens naar de verschillende opstelling van België en Nederland tegenover de Navo.

De mensenrechtenproblematiek en de ethische diplomatie, twee stokpaardjes van zijn voorganger Louis Michel, kwamen niet aan bod. Afrika daarentegen wel. De Gucht meent dat de Verenigde Naties en de Europese Unie zich hier sterker moeten engageren. ,,Ik zal er alvast werk van maken", aldus de minister. De Gucht verwees daarbij heel nadrukkelijk naar de Balkan en de ontwrichte staten. ,,Mischien is het wel de roeping van Europa om zich in de heropbouw van gedesintegreerde naties te specializeren." Hij voegde er verder aan toe dat de VS daar weinig talent toe hebben, omdat ze zich vooral op het militaire focussen.

Over de Verenigde Staten was De Gucht eerder discreet. ,,Europa en de VS verdedigen dezelfde waarden en hebben gemeenschappelijke belangen, maar slagen er nu minder gemakkelijk in over de realisatie akkoord te geraken." Wel stelde hij dat er binnen de Navo nieuwe afspraken nodig zijn en dat die op het bestaan van twee evenwaardige pijlers moeten steunen.