,,Mij verrast dit niet''

Wanneer SP.A-kopman Freddy Depuydt de voorbije bestuursperiode vanuit de oppositiebanken het woord vroeg, werd er geluisterd. Depuydts tussenkomsten waren steeds ter zake. Dat is zijn analyse van het voorbije CD&V-VLD-beleid evenzeer. Hij kan zich bijzonder goed vinden in de pluspunten die de lezers aanhaalden, maar bij de negatieve punten heeft hij zijn bedenkingen bij de roep naar meer parkeerplaatsen: ,,Ik vraag me af of dat rigoureus toepassen van het betaald parkeren echt wel nodig is.'' Dat onze lezers het totale beleid niet zo positief evalueren, begrijpt Depuydt maar al te goed: ,,De verborgen verhoging van de belastingen door het invoeren van de Algemene Eeklose Belasting, de dure lijdensweg van de verhuis van de stadsdiensten naar Electrabel, het té lang talmen bij de uitbreiding van Zonneheem en het voortdurende gekrakeel in het schepencollege blijft blijkbaar niet ongestraft. Ik verwijt dit stadsbestuur ook een totaal gebrek aan communicatie met de burger: het is niet omdat enkele schepenen een website hebben waarop ze hun persoonlijk commentaar kwijt kunnen, dat de Eeklonaar geïnformeerd wordt.''