BRUSSEL - ,,Informele contacten met potentiële kopers hebben me geleerd dat een waardering van 15 tot 18 miljard euro voor de gemengde intercommunales niet overdreven is''. Dat zegt de Amerikaanse beleggersactivist Knight Vinke aan De Standaard.

Volgens Eric Knight doet de waardering tussen 9 en 11 miljard euro van Intermixt, de koepel van de gemengde intercommunales (DS 14 april) niets af aan het feit dat er kandidaat-kopers zijn die een prijskaartje op de Belgische gemengde intercommunales plakken van 15 tot 18 miljard euro. Die intercommunales hebben 80 procent van de Belgische laagspanningsnetten in handen.

De beleggersactivist erkent dat hij wellicht de waarde van de Waalse intercommunales overschat door ook de kabelactiviteit te verrekenen. ,,Dat komt omdat er geen publieke informatie beschikbaar is'', verklaart hij. Eric Knight voegt eraan toe dat de impact van de Waalse kabel op de waardering gering is.

Hij stelt vast dat het prijsverschil vooral gemaakt wordt door de impact van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen. Intermixt stelt dat dit zwaar weegt op de prijs. Knight Vinke wijst erop dat hij uit contacten met zakenbankiers leerde dat ook zij uitgaan van een waardering tussen 15 en 18 miljard euro. En dat ondanks de liberalisering.

(pse)