BRUSSEL - De internationale goederenhandel nam vorig jaar met nagenoeg 10 procent toe, zo maakte de Wereldhandelsorganisatie WTO bekend. Het aandeel van de ontwikkelingslanden klom mede wegens de hoge olie- en grondstoffenprijzen naar nagenoeg een derde.

De wereldeconomie kende vorig jaar haar sterkste groei in drie decennia. Het was dus niet verwonderlijk dat de goederenhandel met 9 procent toenam. Voor dit jaar verwacht de WTO een toename met 6,5 procent.

De hoge prijzen van olie en grondstoffen leidden tot een verbetering van de ruilvoet - de verhouding exportprijzen/importprijzen - van de ontwikkelingslanden. Hun aandeel in de internationale goederenhandel bedroeg 31 procent. Het is sinds 1950 geleden dat het nog zo hoog lag.

Afrika voerde zijn goederenexport met 30 procent op, zijn sterkste prestatie in 25 jaar. China werd de grootste exporteur en importeur van goederen in Azië, en de derde op wereldvlak, na Duitsland en de VS. De verruiming van de Europese Unie had een krachtig stimulerend effect op de intra-EU-handel. De EU-25 stond in voor 42 procent van de goederenexport en voor 52 procent van de export van commerciële diensten.

(jb)