Diversiteitfestival bij Procter & Gamble in Strombeek-Bever
Foto: © put
STROMBEEK-BEVER - Een Vietnamees, Rus of Braziliaan als collega: bij Procter & Gamble in Strombeek-Bever is het doodnormaal. Het bedrijf probeert met opzet zo divers mogelijk te zijn.

WILLY Delvaux droeg gisteren een zwart-geel-rode sjaal op zijn werk. Dat had niets met de Rode Duivels te maken. De verantwoordelijke voor de vestiging van Procter & Gamble in Strombeek-Bever (goed voor 1.500 werknemers) wilde in de verf zetten dat hij uit België afkomstig is. Samen met zijn collega's uit vijftig verschillende landen vierde Delvaux gisteren een diversiteitdag.

Het festival, met workshops, stands en een internationale lunch, is bedoeld om te benadrukken dat zo'n gevarieerd gezelschap een positief gegeven is. ,,Drie miljard mensen kopen producten van Procter & Gamble. Onze klanten zijn enorm divers, en dus is het niet meer dan logisch dat ook ons personeelsbestand diversiteit vertoont.''

Dat gegeven wordt in de praktijk gebracht met een toewijding die eigen is aan een Amerikaans bedrijf als P&G. Het is de bedoeling dat de diversiteit in alle poriën doordringt. En dan gaat het niet alleen over nationaliteiten, maar ook over temperamenten, rassen, en de verhouding man/vrouw. Met dat laatste lijkt het in Strombeek-Bever wel snor te zitten met een fifty-fifty-verdeling. Niet waar, zegt Delvaux, want in het management zitten nog altijd meer mannen dan vrouwen. Daar is nog werk aan de winkel.

Dat er veel buitenlanders werken in deze P&G-vestiging, is op zich niet zo raar. In Strombeek-Bever is het Europese onderzoekscentrum gehuisvest. Er werken vooral veel hoogopgeleide expats . Luong Thi Duy Hieu uit Vietnam is een van hen. Ze werkt op de afdeling corporate facility, waar elk van haar directe collega's een andere nationaliteit heeft. Voordien werkte ze in Ho-Chi-Minh-Stad en in Manila, waar het regionale P&G-hoofdkwartier voor Azië gevestigd is.

Hoewel ze vooral wegens haar technische kennis naar Brussel is gehaald, bevestigt ze dat het belangrijk is om mensen uit de hele wereld te laten samenwerken. ,,In het Westen vergeet men vaak dat in veel Aziatische landen de koopkracht laag is. Het is belangrijk dat P&G niet al te dure producten maakt. Dus moeten ook de productiefaciliteiten daarop toegesneden zijn. Die inbreng is belangrijk.''

Eén van de zaken die op de diversiteitdag getoond worden, is Pur: een product om vervuild water te zuiveren. Het is gebaseerd op dezelfde techniek als de wasmiddelen van P&G. Pur is een voorbeeld van een product dat specifiek ontwikkeld is voor de derde wereld. Zulke producten kunnen alleen bedacht worden als de inbreng van mensen uit die landen serieus genomen wordt. En dat vereist weer een consequent doorgedreven diversiteit.

Toch loopt het samenwerken van zoveel verschillende mensen niet altijd vlekkeloos in Strombeek-Bever. Zo zijn de expats voornamelijk actief in de hogere managementfuncties, terwijl bij de researchers de Belgen oververtegenwoordigd zijn. In de afdeling research & development leidde dat tot problemen: er ontstond een kloof tussen de top en de basis, en de spanningen groeiden. Dat had ook te maken met kleine dingen, zegt Wouter Mahy, die betrokken was bij een project om de problemen op te lossen. ,,De Belgen wonen over het algemeen wat verder van Brussel en willen voor de files hier zijn. Ze komen dus vroeg en stoppen vroeg. Maar de expat-managers wonen in de stad en hebben geen last van files. Ze gaan pas later aan het werk. Door gewoon over dat soort zaken te praten, voorkom je dat er ergernissen uit ontstaan.''

De diversiteitdag in Strombeek-Bever is geen alleenstaand gegeven. In alle P&G-vestigingen waar mensen van verschillende nationaliteiten samenwerken, worden zulke dagen georganiseerd. Delvaux: ,,Diversiteit is bij ons niet the flavour of the month . Het is een sterkte binnen het bedrijf. Deze dagen zijn bedoeld om de mensen ertoe aan te zetten die sterkte daadwerkelijk te gebruiken.''