Ombudsdienst van De Post krijgt recordaantal klachten
Ombudsvrouw Truus Lostrie Foto: © PDW
BRUSSEL - Bij de ombudsdienst van De Post kwamen vorig jaar 11.227 klachten binnen. Dat is bijna de helft meer dan het jaar ervoor. Dat bleek op de voorstelling van de jaarresultaten van de ombudsdienst. Nog nooit dienden zoveel mensen een klacht in.

VOLGENS Truus Lostrie, de ombudsvrouw van De Post, hebben vooral de reorganisatie en de invoering van het beruchte GeoRoute -systeem de dienstverlening van het bedrijf parten gespeeld. ,,2004 was een moeilijk overgangsjaar voor De Post", zo stelt ze. ,,De invoering van GeoRoute en de nieuwe informaticasystemen vroegen niet alleen serieuze aanpassingen van de postmensen, maar ook van de klanten van De Post. Ook de introductie van DoMyMove , een dienst die adresveranderingen regelt voor De Post en enkele andere bedrijven, ging met heel wat kinderziektes gepaard. Gelukkig stellen we wel vast dat, eens het GeoRoute -systeem ingeburgerd is, de klachten stilaan wegebben."

De grote pijnpunten van De Post blijven de te late uitreiking van de poststukken, foutief uitgereikte of beschadigde post en briefwisseling en pakjes die spoorloos verdwijnen. Ook over de gebrekkige bedeling van de kranten noteerde de ombudsdienst heel wat ongenoegen. ,,Nog te veel mensen krijgen pas in de late namiddag of 's avonds een krant in de bus. En dat is een krant met oud nieuws", zo stelde de ombudsvrouw.

Johnny Thijs, de topman van De Post, was aanwezig op de voorstelling van de resultaten en beaamde de vele klachten. ,,Toch hebben we ook een probleem van perceptie, en dat moeten we met een betere communicatie proberen weg te werken", aldus Thijs. ,,Zo hebben we vorig jaar onze brievenbestelling sterk verbeterd, maar zien onze klanten dat wel ?" Thijs citeerde enkele cijfers die dat moesten bewijzen: ,,88% van de Prior-brieven lag vorig jaar na een dag in de bus. In april 2005 was dat zelfs 92%, een nieuw record." Over het feit dat het beheerscontract van De Post dit jaar een uitreikingsgraad van 94% voor Prior-zendingen vereist, zei hij niets.

Ook voor enkele andere problemen had de topman een oplossing klaar. ,,Om de verloren zendingen terug te dringen gaan we op alle belangrijke punten camera's plaatsen", verklaarde Thijs. ,,Dat is voor het personeel ondertussen geen probleem meer. Verder engageren we ons om vanaf januari 2006 alle kranten voor half acht te bedelen."

Een andere opvallende maatregel die hij voorstelde, was één centraal telefoonnummer waar alle klachten kunnen doorgegeven worden. Voor al uw grieven over De Post kan u voortaan op 02/201.23.45 terecht.

(fpe)