Vande Lanotte wordt elfde regeringslid dat paars verlaat

De leegloop van Verhofstadt II

BRUSSEL - De overstap van vice-premier Johan Vande Lanotte naar het SP.A-hoofdkwartier is een nieuwe klap voor paars. Het lijkt wel of de federale regering Verhofstadt II langzaam aan het leeglopen is.

De 15 federale ministers en koning Albert II bij de eedaflegging in 2003.
De 15 federale ministers en koning Albert II bij de eedaflegging in 2003.
NA tweeëneenhalf jaar zullen zes ministers en vijf staatssecretarissen de federale regering verlaten hebben. Daarnaast zijn er nog een pak excellenties die van bevoegdheid wisselden of taken bijkregen ...

Niet te missen