WETENSCHAPSWINKEL. Spinnen op hun kop

Waarom hangen spinnen in hun web altijd met hun kop naar beneden? Hopen ze misschien nog iets op de grond te kunnen vangen, vraag Philip Rubbens uit Antwerpen zich af.

Al aarzelt het weer af en toe nog een beetje; in de natuur is de lente in volle gang. Een kleine speurtocht langs een verwilderde slootkant leert dat ook de spinnen al in groten getale actief zijn. In ...