BRUSSEL - De nettowinst van Dexia Groep is afgelopen kwartaal gezakt met 8,6 procent tot 475 miljoen. De daling is het gevolg van de afwezigheid van een aantal uitzonderlijke inkomsten die vorig jaar wel speelden, zoals de verkoop van aandelen Belgacom. De winstdaling bij Dexia steekt af tegen de winstevolutie in de banksector.

De kwartaalrapportering werd voor het eerst opgesteld volgens de nieuwe boekhoudkundige IFRS-normen. Het totaal bankinkomen van Dexia daalde met 0,3 procent tot 1.453 miljoen euro. De kosten stegen met 4,1 procent tot 773 miljoen euro waardoor het brutobedrijfsresultaat met 4,9 procent zakte tot 680 miljoen.

De kostenstijging had voor meer dan de helft te maken met ,,technische of eenmalige elementen'' zoals de integratie van Dexia Bank New York in de structuur van Dexia Credit Local, het afschrijven van niet-invorderbare vorderingen bij de Amerikaanse dochter FSA, extra kosten voor een sociaal plan en een terugname van een voorziening in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Daarom moet volgens Dexia ook de daling van het brutobedrijfsresultaat gerelativeerd worden. ,,Onderliggend was er een stijging van 4,1 procent.'' De nettorisicokosten stegen van 14 miljoen tot 90 miljoen als gevolg van de 83 miljoen die Dexia toevoegde aan de stroppenpot bij Dexia Bank Nederland voor het regelen van de aandelenlease-affaire.

In die affaire maakte een kleine stichting, Leaseleed, bekend dat 75 procent van de leden de schikking van Dexia verwerpt. Dexia spreekt die cijfers tegen. Die schikking staat bovendien los van de algemene regeling die Wim Duisenberg heeft uitgewerkt. Leaseleed telt hooguit 500 contracten tegenover de 350.000 die onder de ,,schikking Duisenberg'' vallen. Dexia verwacht nog altijd dat het een streep onder de problematiek kan zetten. Rond 20 juni zou duidelijk moeten worden in welke mate de vroegere klanten van Labouchère ingaan op de voorgestelde schikking.

Dexia zag de belastingdruk in het eerste kwartaal dalen tot 26 procent en betaalde 101 miljoen belastingen tegenover 150 miljoen over dezelfde periode vorig jaar. Per saldo daalde de nettowinst van 519 miljoen tot 475 miljoen. Het rendement op eigen vermogen kwam uit op 18,7 procent. Van alle activiteiten presteerden de thesaurie en financiële markten het best.

(pdd)