BRUSSEL (belga) - Vijfenveertig procent van de mensen die aan de slag gaan via het systeem van de dienstencheques is allochtoon. Zo blijkt uit een evaluatie van Daoust Interim.Tot vandaag vonden duizend werknemers via het systeem van de dienstencheques een baan bij Daoust Interim. Ze zijn aan de slag bij drieduizend klanten, gespreid over drie gewesten. Opvallend is dat 45 procent van de werknemers allochtoon is. Het uitzendkantoor stelt via het systeem 38 verschillende nationaliteiten tewerk. Het gaat in de eerste plaats om Poolse werknemers, gevolgd door Congolese en Marokkaanse.

Verder stelt het bedrijf dat een kwart van de werknemers jonger is dan 29 jaar en nog eens een kwart ouder dan 45 jaar. ,,Dit is duidelijk een ander profiel dan de gewone uitzendkracht'', aldus Jean-Claude Daoust, de gedelegeerd bestuurder van het gelijknamige uitzendbureau. ,,Daar zien we dat 8 tot 9 procent ouder is dan 45 en 70 procent jonger dan 30.'' 99 procent van de werknemers die via dienstencheques aan het werk zijn, is vrouw.

Dienstencheques hebben een waarde van 6,7 euro. Elke particulier kan ze aankopen via erkende ondernemingen en daarmee één uur huishoudhulp betalen. De werknemer verdient een minimum brutoloon van 8,49 euro en beschikt over een arbeidscontract.