De ene genocide is de andere niet

TOEN het parlement in 1995 de wet stemde die het ontkennen of minimaliseren van de nazi-genocide strafbaar stelde, ontketende dat een vurig maatschappelijk debat. Zelfs aan de linkerzijde zagen er nogal wat de wet als een bedreiging voor de vrije meningsuiting en het vrij wetenschappelijk onderzoek. Dat de 'negationismewet' uiteindelijk zelfs een beroep bij het Arbitragehof overleefde, kon niet verhinderen dat zij voor velen een omstreden instrument bleef.

Vandaag wil de regering het toepassingsgebied van die wet uitbreiden. Het wetsontwerp is al goedgekeurd in de Kamer en is momenteel in behandeling in de Senaat. De bedoeling is dat in de toekomst ook ...