BRUSSEL - De overheid is er niet in geslaagd om vanaf 1 januari één enkel ondernemingsnummer in te voeren. Naast het officiële, nieuwe ondernemingsnummer zal ook het RSZ-werkgeversnummer voorlopig blijven bestaan. ,,De overheid komt maar weer eens te laat'', aldus het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen.

De ministers Marc Verwilghen (Economie) en Sabine Laruelle (Middenstand) kondigden gisteren aan dat het ondernemersnummer voortaan het enige identificatienummer voor bedrijven wordt.

Het vervangt het btw-nummer, het handelregisternummer en het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen. Het RSZ-werkgeversnummer blijft voorlopig wel behouden, maar zal op termijn ook verdwijnen.

Het gebruik van het nieuwe nummer wordt verplicht in de communicatie met overheidsdiensten. Bedrijven moeten het ook op hun briefpapier en hun facturen vermelden, en het moet aangebracht worden op het gebouw of de marktkraam.

Gelukkig hoeven de meeste bedrijven geen grote uitgaven te doen om alles aan te passen. Het tiencijferige ondernemingsnummer stemt immers overeen met het negencijferige btw-nummer (of het nummer van het Rijksregister voor Rechtspersonen), met dit verschil dat er als eerste cijfer een nul aan toegevoegd wordt.

Wie zijn computersysteem niet op tijd kan aanpassen, mag voorlopig ook het negencijferige nummer blijven gebruiken.

De btw-administratie vraagt zelfs om dat tot 31 december 2005 te blijven doen.

(rmg)