BRUSSEL - De regering heeft nu drie netelige elektriciteitsdossiers aan elkaar gekoppeld. Vorige week werd al duidelijk dat de herziening van de elektriciteits- en gaswet gecombineerd werd met een goedkeuring van subsidies voor het windmolenpark op de Thorntonbank. Gisteren werd duidelijk dat ook de plafonnering van de federale energiebijdrage ter discussie ligt.

,,Het gaat toch allemaal om elektriciteitsdossiers'' is te horen als naar een verklaring wordt gevraagd voor deze koppeling.

De herziening van de elektriciteits- en gaswet vloeit voort uit een aanpassing van de Europese energierichtlijnen. Op een punt na is er over alles een akkoord, luidt het. Het enige discussiepunt gaat over de beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de Creg, de federale regulator.

Rond de subsidies voor het windmolenpark op de Thorntonbank zijn de meningsverschillen veel groter. De discussie gaat over het feit of de tegemoetkoming beperkt moet blijven tot de verschuiving van een deel van de investering voor de aanleg van een onderzeese zeekabel naar Elia. Het zou gaan om een derde van de investering, of 25 miljoen euro. De minister van de Noordzee, Johan Vande Lanotte, is echter pleitbezorger van bijkomende steunmaatregelen en meer rechtszekerheid wat de bestaande tegemoetkomingen betreft (DS 10 december) .

Ten slotte worstelt de regering nog met een eerst gedane en daarna half ingeslikte belofte om voor bedrijven de federale energiebijdrage degressief af te toppen. Het wordt nu uitkijken hoe de federale regering er op 23 december uit zal geraken. (

pse)